Lista wszystkich artykułów z kategorii: Sprawozdania z realizacji programu współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2022 rok

21 Marzec 2023
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2021 rok

30 Maj 2022
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2020 rok

26 Kwiecień 2021
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2019 rok

12 Marzec 2020
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2018 rok

20 Marzec 2019
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2017 rok

22 Marzec 2018
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z...

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów za 2013 rok

20 Marzec 2014
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z...