Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zamówienia publiczne do 130 000 zł - 2022

Informacja z otwarcia ofert IGWK.Z.ZO.50.2022

30 Grudzień 2022
Przedmiot zamówienia: „Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, połączenia działek, modernizacja ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarnów lub...

Zapytanie ofertowe IGWK.Z.ZO.50.2022

19 Grudzień 2022
Przedmiot zamówienia: „Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, połączenia działek, modernizacja ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarnów lub...

Utwardzenie placu wokół OSP w Żarnowie IGWK.Z.ZO.45.2022

21 Listopad 2022

IGWK.Z.ZO.45.2022

...

Wykonanie i wdrożenie nowego Biuletynu Informacji Publicznej dla Gminy Żarnów

12 Sierpień 2022

IGWK.Z.ZO.27.2022
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 23.08.2022 R. godz. 10.00

...

Wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej dla Gminy Żarnów

12 Sierpień 2022

IGWK.Z.ZO.28.2022
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 23.08.2022 R. godz. 10.00

...