Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł - 2021

IGWK.Z.271.11.2021 Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Żarnów

10 Listopad 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

...

IGWK.Z.271.6.2021 Przebudowa drogi w miejscowości Poręba

13 Czerwiec 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

...

IGWK.Z.271.4.2021 Fundusz sołecki – Paszkowice – rozbudowa remizy OSP

10 Maj 2021

Ogłoszenie o zamówieniu- postępowanie unieważnione

...

IGWK.Z.271.1.2021 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Budków

28 Kwiecień 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

...