Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł - 2022

IGWK.Z.271.11.2022 Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów

08 Wrzesień 2022

Aktualizacja 21.09.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

...

IGKW.Z.271.8.2022 Dostawa paliwa wraz z dzierżawą zbiornika na potrzeby Gminy Żarnów

17 Czerwiec 2022

Ogłoszenie o zamówieniu

ZMIANA TERMIN SKŁADANIA OFERT

...

IGWK.Z.271.3.2022 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie w formule zaprojektuj i wybuduj

25 Marzec 2022

Ogłoszenie o zamówieniu

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

...

IGWK.Z.271.2.2022 Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej – II etap

22 Marzec 2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie unieważnione

...