Lista wszystkich artykułów z kategorii: Dzierżawa/Najem/Użyczenia - Zbycie mienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Topolice)

24 Kwiecień 2023
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Żarnów została przeznaczona do dzierżawy w w trybie bezprzetargowym...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Pilichowice)

24 Kwiecień 2023
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Żarnów została przeznaczona do dzierżawy w w trybie bezprzetargowym...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (Trojanowice)

01 Marzec 2023
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarnów zostały przeznaczone do użyczenia...

Informacja o wyniku przetargu (działka 117/4 Żarnów)

21 Grudzień 2022
Wójt Gminy Żarnów podaje do publicznej wiadomości informację o wynik przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (Żarnów)

19 Grudzień 2022
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarnów zostały przeznaczone do użyczenia...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Skórkowice)

29 Listopad 2022
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Żarnów została przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustengo...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Żarnów)

05 Październik 2022
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Żarnów została przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustengo...

Informacja o wyniku przetargu (działka 117/1 Żarnów)

31 Sierpień 2022
Wójt Gminy Żarnów podaje do publicznej wiadomości informację o wynik przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów (Przedmiot przetargu: działka 117/1 Żarnów)

01 Sierpień 2022
Wójt Gminy Żarnów ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów...

Informacja o wyniku przetargu (działka 117/1 Żarnów)

27 Czerwiec 2022
Wójt Gminy Żarnów podaje do publicznej wiadomości informację o wynik przeprowadzonego przetargu na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów (Przedmiot przetargu: działka 117/1 Żarnów)

25 Maj 2022
Wójt Gminy Żarnów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów...