Gmina Żarnów

              Gmina Żarnów położona jest w południowej części powiatu opoczyńskiego, na Wzgórzach opoczyńskich, stanowiących łagodne przejście z Wyżyny Kielecko – Sandomierskiej ku równinom Mazowsza. Największe wzniesienia stanowią Diabla Góra i Sielecka Góra, wynoszące po 285 m.n.p.m., które są jednocześnie najwyżej położonymi miejscami w powiecie opoczyńskim. Gmina zajmuje powierzchnię 14070 ha. W 42 miejscowościach zamieszkuje 6764 osoby.

               Pierwsze informacje o Żarnowie w źródłach historycznych pochodzą z 1065 roku, kiedy to stanowił on gród na znanym szlaku handlowym, a później stolicę powszechnie znanej kasztelanii. Lokalizacja miasta nastąpiła przed połową XIV wieku. Prawa miejskie Żarnów uzyskał już w czasach Władysława Łokietka, natomiast miejskie prawa magdeburskie otrzymał z rąk króla Władysława Jagiełły w 1415 roku.

  W czasie „potopu” szwedzkiego, 16 września 1655 roku, doszło pod Żarnowem do walnej bitwy 12-tysięcznych wojsk królewskich Jana Kazimierza z armią szwedzką, w której zdecydowane zwycięstwo odnieśli Szwedzi. Miasto zostało zrównane z ziemią i już nigdy nie odzyskało swojej świetności. Upadek miasta przypieczętowała utrata praw miejskich w 1869 roku.

               W gminie dominują małe gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 5 ha. Główne zakłady przemysłowe: kopalnie w Paszkowicach i Chełstach pozyskują kopaliny – glina, a pięć zakładów wydobywa i zajmuje się obróbką piaskowca.

                Przez teren gminy przebiega droga krajowa 74 Łódź – Kielce i dwie drogi wojewódzkie: Opoczno – Żarnów i Żarnów – Końskie, a także Centralna Magistrala Kolejowa oraz magistrala gazu wysokiego ciśnienia. Od końca lat 90-tych gmina jest stelefonizowana. Światłowodowa sieć telekomunikacyjna obejmuje prawie 1500 gospodarstw. Poza tym na terenie gminy stoją dwa maszty przekaźnikowe telefonii cyfrowej. Sieć wodociągowa przebiega przez wszystkie większe miejscowości, zaś gospodarka ściekami odbywa się za pomocą oddanej do użytku w 2002 roku oczyszczalni ścieków.

                Na terenie gminy działa siedem jednostek OSP, w tym jedna, OSP Żarnów, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.


  ilość wyświetleń: 2667
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra