Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  Oświadczenie

   
  1.

  Wojciech Baran

  Przewodniczący Rady Gminy Żarnów

  Treść

  2.
  Krzysztof Smak
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żarnów Treść
  3. Bogusława Bociek Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  4. Robert Brzeski
  Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  5. Mirosław Bubis
  Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  6. Mirosław Gierczak
  Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  7. Joanna Grodzicka Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  8. Wiesław Kędziora
  Radny Rady Gminy Żarnów Treść 
  9. Hubert Kubiszewski
  Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  10. Małgorzata Kwiecień
  Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  11. Grażyna Noori Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  12. Marek Łubowski Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  13. Krystyna Przybyła Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  14. Krzysztof Rabęda Radny Rady Gminy Żarnów Treść
  15. Ryszard Szczegielniak
  Radny Rady Gminy Żarnów Treść
   
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
  Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  ilość wyświetleń: 1989
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Redakcja
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra