Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  Oświadczenie

   1.

  Ewa Borończyk

  Kierownik GBP w Żarnowie

  Treść

   2. Bogusława Agata Wiaderna
  Dyrektor Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie  Treść
   3. Małgorzata Pietruszka Kierownik GOPS w Żarnowie  Treść
   4. Maria Domańska
  Dyrektor SP w Klewie  Treść
    Maria Domańska
  Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 28.04.2012 r.
   Treść
    Maria Domańska
  Sprostowanie do wyjaśnienia oświadczenia majątkowego z dnia 28.10.2012 r.
   Treść
   5. Maria Grzybowska Dyrektor SP im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
   Treść
   
   

  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  ilość wyświetleń: 1783
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2012-05-07 21:54:25 Redaktor
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-05-07 21:54:25 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra