Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek - za 2022


  Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową

   

  Lp.
  Imię i nazwisko
  Funkcja
  Oświadczenie
  1. Małgorzata Pietruszka Kierownik GOPS w Żarnowie Treść
  2. Ewa Borończyk Kierownik GBP w Żarnowie Treść
  3. Barbara Kantor Dyrektor SP w Żarnowie Treść
  4. Maryla Domańska Dyrektor SP w Klewie Treść
  5. Anna Ślęzak Kierownik Domu Dziennego Pobytu Senior-WIGOR w Niemojowicach Treść
  6. Anna Kowalska-Jakóbczyk P.O. Kierownika Domu Dziennego Pobytu Senior-WIGOR w Niemojowicach Treść
  7. Marcin Baranowski Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie Treść
  8. Michał Cegieła P.O. Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie Treść
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  https://get.adobe.com/pl/reader/


  ilość wyświetleń: 195
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-05-24 08:10:04 Monika Gorzela
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-05-24 08:10:04 przez Jacek Wychowałek
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra