Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   
  Lp.
  Imię i nazwisko
  Funkcja
  Oświadczenie

  1.

  Elżbieta Przybył

  Zastępca Wójta

  02.01.2019

  2.

  Elżbieta Przybył

  Zastępca Wójta

  08.04.2019

  3.

  Elżbieta Przybył

  Zastępca Wójta

  Wyjaśnienie

  07.04.2020

  26.10.2020

  4.

  Elżbieta Przybył

  Zastępca Wójta

  12.04.2021

  5.

  Elżbieta Przybył

  Zastępcja Wójta 21.03.2022
  6.

  Elżbieta Przybył

  Zastępcja Wójta (po odwołaniu ze stanowiska) 14.02.2023
   
   

   

  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

  Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:


  ilość wyświetleń: 1954
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2019-01-08 14:36:03 Łukasz Dusza
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-08 14:36:03 przez Ewelina Głąbała
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra