Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  Oświadczenie

  1.

  Bogdan Jan Kubiszewski

  Sekretarz

  16.12.2010

  2. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz  04.04.2011
  3. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz  04.04.2012
  4. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz  05.04.2013
  5. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz  07.04.2014
  6. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 09.04.2015
  7. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 20.04.2016
  8. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 06.04.2017
  9. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 06.04.2018
  10. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 23.04.2019
  11. Bogdan Jan Kubiszewski Sekretarz 31.07.2019
   
   

   

  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

  Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

   

   


  ilość wyświetleń: 2006
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2010-12-31 09:55:43 Redaktor
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2010-12-31 09:55:43 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra