Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   
  Lp.
  Imię i nazwisko
  Funkcja
  Oświadczenie

  1.

  Elżbieta Przybył

  Sekretarz Gminy (po objęciu stanowiska)

  14.02.2023

  2.

  Elżbieta Przybył

  Sekretarz Gminy (za 2022 r.)

  03.04.2023

   
   

   

  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

  Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:


  ilość wyświetleń: 239
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-04-04 10:10:25 Monika Gorzela
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-04-04 10:10:25 przez Jacek Wychowałek
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra