Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
   
   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Funkcja

  Oświadczenie

  1.

  Małgorzata Meusiak

  Skarbnik Gminy Żarnów

  21.02.2011

  2.  Małgorzata Meusiak Skarbnik Gminy Żarnów  30.04.2011
   
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html


  ilość wyświetleń: 1505
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-03-01 14:58:07 Redakcja
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-03-01 14:58:07 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra