Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową

   
   
  Lp.
  Imię i nazwisko
  Funkcja
  Oświadczenie

  1.

  Edyta Belica

  Skarbnik Gminy Żarnów

  25.02.2011

  2. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów  20.04.2012
  3. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów  22.03.2013
  4. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 24.04.2014
  5. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 23.04.2015
  6. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 31.03.2016
  7. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 21.03.2017
  8. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 20.04.2018
  9. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 24.04.2019
  10. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 06.04.2020
  11. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 11.04.2021
  12. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów 25.02.2022
  13. Edyta Belica Skarbnik Gminy Żarnów (za 2022 r.) 25.04.2023
   
   
  Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html


  ilość wyświetleń: 2007
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-09-30 16:01:52 Redaktor
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-09-30 16:01:52 przez Konrad Zwierzyński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra