Raport o stanie gminy jest instytucją prawną wprowadzoną do ustawy o samorządzie gminnym na mocy ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.  

  Zgodnie z postanowieniami art.28 a ustawy o samorządzie gminnym, w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

  Mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Żarnów pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami osób.

  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

  Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

  Druk zgłoszenia wraz z listą  poparcia:  KLIKNIJ TUTAJ


  ilość wyświetleń: 1519
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2021-05-31 14:11:45 Wójt Gminy Żarnów
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-05-31 14:11:45 przez Jacek Wychowałek
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra