REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ
  GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
  W ŻARNOWIE

  Niniejszym regulamin określa zasady korzystania z czytelni internetowej. Każdy zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich punktów.

  1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier i zabaw.
  2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
  3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. Ograniczenie czasowe wynika z faktu posiadania tylko dwóch stanowisk komputerowych.
  4. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
  5. Korzystając z programów emitujących dźwięki, należy głos ustawić stosunkowo cicho.
  6. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych / np. pisanie referatów, rozszerzenie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Czytelnik jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
  7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
  8. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.
  9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

   


  ilość wyświetleń: 1213
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-02-16 15:11:41 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-02-16 15:11:41 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra