REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOSAŻENIA GMINNEGO

  CENTRUM INFORMACJI W ŻARNOWIE

  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z wyposażenia GCI. Każdy zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich punktów.

  1. Gminne Centrum Informacji czynne jest:

  > w dni powszednie od 8:00 do 16:00

  2. Zasobami sprzętowymi zarządza pracownik GCI.

  3. Stanowiska komputerowe udostępnione będą pod nadzorem pracownika GCI.

  4. Zabrania się używania w pracowni własnych dyskietek, płyt CD i DVD.

  5. W przypadku korzystania z komputera korzystamy tylko z oprogramowania zainstalowanego na komputerach. Zabrania się

  instalowania jakiegokolwiek nowego oprogramowania.

  6. Osoby korzystające z wyposażenia GCI zobowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy.

  7. Zabrania się przeglądania stron internetowych nie zgodnych z tematyką i zasadami funkcjonowania GCI (pornograficzne, erotyczne

  oraz powszechnie uznane za szkodliwe).

  8. Niedozwolone jest przez użytkownika dokonywanie jakichkolwiek napraw sprzętu, konfiguracji sprzętu.

  9. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez użytkownika ponosi On pełną odpowiedzialność finansową za poczynione szkody.

  10. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI zachowujemy ciszę.

  11. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.


  ilość wyświetleń: 1420
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-05-17 11:18:16 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-05-17 11:18:16 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra