Zakres spraw organizacyjnych i kadrowych


  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE 1. W zakresie spraw organizacyjnych i kadrowych:

  a) zapewnienie organizacji informacji i prawidłowej obsługi interesantów w celu kształtowania właściwych stosunków Urząd – Obywatel,

  b) prowadzenie rejestru skarg oraz nadzór nad ich terminowym załatwieniem,

  c) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem akt sprawy oraz

  przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt,

  d) prowadzenie archiwum Urzędu oraz nadzór nad prawidłowym

  postępowaniem przy przekazywaniu akt do Archiwum Państwowego,

  e) sporządzanie zeznań świadków,

  f) czynności związane z powoływaniem, awansowaniem, przenoszeniem, zawieszeniem w pełnieniu obowiązków, przeszeregowywaniem, zwalnianiem pracowników samorządowych Urzędu,

  g) czynności związane z przyznawaniem premii, nagród, wyróżnieni oraz nakładaniem kar, upomnień wynikających z przepisów o odpowiedzialności porządkowej,

  h) czynności związane z udzielaniem urlopów oraz zwolnień wynikających z przepisów

  i) przygotowywanie wniosków w sprawach emerytalnych, rentowych oraz odpraw emerytalnych

  j) wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych, świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących stosunku pracy,

  k) czynności związane z przestrzeganiem dyscypliny pracy,

  l) opracowywanie analiz kadrowych, sprawozdań statystycznych,

  m)prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

  n) prowadzenie dokumentacji związanej z kierowaniem na kurs i szkolenia,

  o) zaopatrzenie pracowników materiały biurowe, druki,

  p) sprawy socjalne pracowników.


  ilość wyświetleń: 2068
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-10-12 08:43:24 Konrad Zwierzyński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-10-12 08:43:24 przez Konrad Zwierzyński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra