Zakres obsługi sekretariatu i archiwum


  3. W zakresie obsługi sekretariatu i archiwum:
  a) prowadzenie kalendarza spotkań wójta i zastępcy wójta oraz koordynacja przyjęć interesantów,
  b) prowadzenie rejestru zarządzeń wójta:
  c) zapewnienie ewidencji i obiegu korespondencji,
  d) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa oraz protokołowanie zebrań i spotkań organizowanych przez wójta lub zastępcę wójta,     
  e) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  f) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
  g) wystawianie i prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  h) prowadzenie centralnych rejestrów skarg, wniosków i petycji oraz wystawianych zaświadczeń,
  i) zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń w urzędzie,
  j) obsługa centralki telefonicznej,
  k) utrzymywanie kontaktów z mediami,
  l) przechowywanie ewidencji wyjść prywatnych i służbowych  pracowników.
  m) rejestr i umieszczanie na tablicy ogłoszeń urzędu pism sądowych podlegających podaniu do publicznej wiadomości,
  n) prowadzenie prenumeraty i zakupy wydawnictw,
  o) zaopatrywanie urzędu w artykuły spożywcze, kwiaty, itp.,
  p) przejmowanie akt z komórek organizacyjnych na podstawie spisów  zdawczo – odbiorczych,
  r) ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczenie przyjętych akt do przechowywania,
  s) udostępnianie i wypożyczanie akt na zasadach określonych w odpowiednich przepisach,
  t) wydzielanie z zasobu archiwum zakładowego i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej ( kat”B”), której okres przechowywania minął,
  u) wykonywanie zadań zleconych przez Wójta i Zastępcę Wójta.  

  ilość wyświetleń: 2086
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra