Zakres promocji, sportu i turystyki


  1. W zakresie promocji, sportu i turystyki:
  a) współudział w opracowaniu planów i harmonogramu imprez gminnych oraz ich budżetu,
  b) prowadzenie dokumentacji związanej z imprezami organizowanymi przez Gminę,
  c) podejmowanie promocyjnych przedsięwzięć wydawniczych i medialnych,
  d) redagowanie i aktualizacja strony internetowej gminy,
  e) współpraca z przedstawicielami mediów,
  f) wnioskowanie w sprawach mających wpływ na kształtowanie wizerunku Gminy, jej organów i urzędu w przekazie medialnym,
  g) opracowywanie materiałów informacyjnych na temat Gminy,
  h) organizowanie lub współudział w organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz gminnych imprez okolicznościowych,
  i) współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami, klubami, kołami gospodyń wiejskich, gospodarstwami agroturystycznymi w zakresie szeroko rozumianego sportu, turystyki, rekreacji i kultywowania tradycji,        
  j) prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.

  ilość wyświetleń: 2058
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra