Zakres spraw informatycznych


  1. W zakresie spraw informatycznych:
  a) utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwisem i konfiguracją oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
  b) administrowanie siecią komputerową Urzędu ( LAN i WAN ).
  c) prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
  d) zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów,
  e) tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,
  f) wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
  g) administracja Biuletynem Informacji Publicznej,
  h) administracja i ewidencja kontami użytkowników systemów informatycznych,
  i) dokonywanie przeglądów i bieżących konserwacji systemów, oraz usuwanie usterek,
  j) prowadzenie rejestru wyposażenia w sprzęt komputerowy, programy, licencje, itp.,
  k) współpraca z poszczególnymi referatami i stanowiskami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie realizacji materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych itp.,
  l) szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów,  
  m) wykonywanie zadań zleconych przez Wójta i Zastępcę Wójta.


  ilość wyświetleń: 1974
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra