Załatwianie spraw w godzinach: od 730 do 1530, od poniedziałku do piątku.

  Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych oraz ewidencji ludności, a w szczególności dotyczących:


  1) przyjmowanie oświadczeń woli zawarcia związku małżeńskiego,
  2) sporządzanie i prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego:
      a) urodzeń,
      b) małżeństw,
      c) zgonów;
  3) dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków,
  4) wydawanie z aktów stanu cywilnego odpisów skróconych i zupełnych, zaświadczeń o nie posiadaniu ksiąg itp.,
  5) prowadzenie skorowidzów ksiąg stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów, skorowidzów akt cudzoziemców, skorowidzów akt ustalonych, odtworzonych, wpisanych oraz akt dawnych i akt zbiorowych,
  6) przyjmowanie oświadczeń od obywateli w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  7) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawy: Prawo o Aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,
  8) współdziałanie z sądem, prokuraturą, obcymi placówkami dyplomatycznymi w Polsce oraz polskimi przedstawicielstwami za granicą w sprawach stanu cywilnego obywateli,
  9) przyjmowanie protokołów:
      a) zgłoszenia urodzeń dziecka i zgonu,
      b) zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem,
      c) przesłuchanie świadków w sprawie odtworzenia treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  10) zawiadamianie o wszczęciu postępowania,
  11) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
  12) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  13) wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa konkordatowego oraz sporządzanie aktów małżeństw zawartych w tej formie,
  14) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
  15) załatwianie spraw związanych z korespondencją krajową i konsularną z zakresu wydobywania dokumentów stanu cywilnego, itp.
  16) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego (25 i 50-lecie) oraz 100-lecia urodzin,
  17) sprawy wynikające z Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.


  ilość wyświetleń: 2186
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-10-12 08:50:20 Redakcja
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-10-12 08:50:20 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra