Załatwianie spraw: w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku pokój Nr 11

  Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych należy:
  1) prowadzenie ewidencji ludności,
  2) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy,
  3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  4) zakładanie, prowadzenie i aktualizacja kart osobowych mieszkańców,
  5) prowadzenie dokumentacji związanej ze sporządzaniem i wydawaniem dokumentów tożsamości,
  6) prowadzenie archiwum teczek osobowych wydanych dokumentów tożsamości,
  7) współpraca z systemem PESEL, Policją, Centralnym Biurem Adresowym,
  8) prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie meldunków kwartalnych oraz rozliczanie kart dodatkowych,
  9) sporządzanie wykazów uczniów do celów niezbędnych przy opracowaniu organizacji placówek oświatowych,
  10) prowadzenie spraw w zakresie udzielania pozwoleń na organizację zbiórek publicznych na terenie gminy.


  ilość wyświetleń: 1821
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra