Inspektor d/s komunalnych załatwia sprawy z zakresu:

   

  • dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych,
  • opinie lokalizacji urządzeń nie związanych bezpośrednio z działalnością drogi,
  • decyzje ustalające opłaty za zajęcie i pozostawienie urządzenia w pasie drogi,
  • zgody na lokalizacje zjazdów gospodarczych i instalacji
  • utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Żarnów w zakresie:

  -  kontroli posesji dotyczącej ładu i porządku

  -  pomoc w kontaktach z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia

  -  wydawanie zezwoleń podmiotom na prowadzenie działalności na terenie gminy

   

  • ochrony środowiska w zakresie:

  -  utrzymania oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, ujęć wody i sieci wodociągowej

  -  zbiórki unieszkodliwiania i transportu odpadów z terenu gminnego i posesji

  -   wydawania decyzji środowiskowych

   

  • rozliczania zużycia paliwa na pojazdy gminne

  ilość wyświetleń: 1707
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra