Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi prawnej należy:
   1) udzielanie Wójtowi, Radzie Gminy, pracownikom Urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych opinii, porad i konsultacji prawnych,
   2) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności jednostki,
   3) opiniowanie projektów i dokonywanie oceny legalności aktów prawnych, w tym w szczególności aktów prawa miejscowego, umów, porozumień, decyzji, upoważnień i pełnomocnictw,
   4) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta oraz pomoc w redagowaniu skomplikowanych projektów,
   5) reprezentacja przed urzędami i organami orzekającymi,
   6) obsługa prawna sesji Rady Gminy,
   7) inne zadania przewidziane w przepisach dotyczących obsługi prawnej.

  ilość wyświetleń: 1606
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra