Instrukcja


  Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej
   

  Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator informatyczny. Jest to niezależnie działający serwis internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie informacji publicznej przez podmioty zobligowane do tego przez ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

  Podmioty powinny udostępniać informacje o statusie prawnym lub formie prawnej, o organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, swojej strukturze własnościowej. Jak również na temat funkcjonowania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych. Powinny także informować o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania.

  Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - art. 61. Powinno ono zapewniać dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo takie przysługuje każdemu z zastrzeżeniem informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

   

  Składniki Biuletynu Informacji Publicznej
   

  Zamieszczone na stronie BIP zasoby opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli:
  - tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),
  - czasem wytworzenia zasobu,
  - tożsamością osoby, która udostępniła zasób na BIP,
  - czasem udostępnienia zasobu na BIP.

  Menu górne – zawiera odnośnik do strony głównej BIP, instrukcję obsługi BIP, rejestr wprowadzonych zmian, statystyki odwiedzin wszystkich zasobów, odnośnik do Strony Internetowej Urzędu Gminy oraz informację o osobach publikujących informacje w BIP.

  Menu lewe (menu podmiotowe) – zawiera spis podmiotów które zobligowane są do udostępniania informacji w BIP. Każdy podmiot posiada rozwijane menu (menu przedmiotowe) zawierające treści obowiązkowo publikowane w BIP.

  Menu nawigacji – znajduje się nad każdą podstroną. Wskazuje użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.

  Historia wersji – w stopce każdej podstrony znajduje się historia wersji opublikowanego zasobu wraz z czasem jego udostępnienia i modyfikacji.

  Wyszukiwarka - Serwis Biuletynu Informacji Publicznej posiada własny mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP. Aby wyszukać interesujący nas dokument należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna serwisu BIP frazę którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku „lupy” system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów, opisach, numerach uchwał oraz protokołów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.

   

  Podstawa prawna:
   

  - ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
  - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
  - ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

   

  ilość wyświetleń: 2929
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2019-08-31 14:41:27 Administrator
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-08-31 14:41:27 przez Administrator
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra